Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost LCN PROJECT s.r.o., IČO: 02787008, se sídlem Stodolní 794/21, 70200 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka 58311, provozovatel webových stránek www.karikatury.eu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů, Vás chceme informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich on-line služeb (E-shop).

  1. Základní informace

1.1 Webtracking (sledování na webových stránkách)

(a) V rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům a zajištění plné funkčnosti našich webových stránek dochází ke shromažďování a evidenci určitých údajů a dalších informací (další informace nepředstavují osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistiky. Přitom veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě.

(b) Využíváme rovněž služeb společnosti Seznam.cz a Google inc., které nám poskytují odpovídající technické prostředky. Webtracking nám pomáhá pochopit, jakým způsobem využíváte služby na našich webových stránkách, abychom mohli zajistit jejich nejjednodušší ovládání, a o jaké výrobky a produkty se nejvíce zajímáte.

(c) Při návštěvě naší webové stránky shromažďujeme a hodnotíme potřebné údaje skrze pixely nainstalované na našem e-shopu(„nástroje“). Nástroje zajišťují propojení našich webových stránek s Vaším webovým prohlížečem, který zasílá následující informace o využívání našich webových stránek:

-Request (jedná se o název souboru pro vyjádřený požadavek klienta), např. www.vzorek.cz/index.html;

– Typ prohlížeče / verze prohlížeče (např. Internet Explorer, Chrome, Firefox );

– Použitý operační systém (např. Windows XP, Windows 10, iOS);

– Vnitřní rozlišení okna prohlížeče;

– Aktivace JavaScriptu;

– Rozlišení obrazovky;

– Java zapnuto/vypnuto;

– Cookies ano/ne;

– Jazyk prohlížeče (např. čeština);

– Referrer URL (označení pro URL, ze kterého byla webová stránka navštívena);

– IP adresa uživatele, u které zajišťujeme promptní anonymizaci.

– Časový údaj vztahující k datu a času, kdy došlo k přístupu na webové stránky;

– Počet prokliků;

– Dále můžeme zjišťovat informace z vyplněných/nevyplněných formulářů (textové pole, například přihlašovací jméno a heslo). Jde o sbírání informací, zda byl daný formulář „vyplněn“ nebo „nevyplněn“).

1.2 Použití sledování konverzí

(a) Prostřednictvím konverzních cookie na webových stránkách https://www.karikatury.eu dochází ke sledování objednávek a registrací, které byly učiněny po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího subjektu nebo na základě propojení prostřednictvím linku www.karikatury.eu umístěného na webových stránkách třetího subjektu. Cíl tohoto sledování je přizpůsobení reklam našim zákazníkům. Dále dochází k propojení linků, jejich vyhodnocení a použití pro účely vyhodnocení. Konverzní cookies neobsahují osobní údaje, a nelze je proto použít k osobní identifikaci zákazníka. Poskytovatel webových stránek třetích subjektů obdrží pouze údaj o celkovém počtu uživatelů, kteří rozklikli reklamu nebo zakoupili jeho produkt.

(b) Více informací k problematice cookies můžete nalézt v bodě 1.6.

1.3 IP adresa (adresa internetového protokolu)

(a) IP adresa se zobrazuje při každém poslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam zaslat odpověď. Dynamickou IP adresu obdrží každý zákazník od poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to během připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil.

(b) Na základě uložení IP adresy na našem serveru, je možné, abychom zjistili prostřednictvím dalších informací získaných od ISP totožnost uživatele připojeného k internetu. Z tohoto důvodu LCN PROJECT s.r.o. a poskytovatel trvale neukládají IP adresu, na základě níž by bylo možné dospět k identifikaci konkrétního zákazníka. IP adresa slouží k rozpoznání jednotlivého přihlášení na naší webovou stránku a jako obrana proti počítačovým útokům. Následně dochází k anonymizaci IP adresy tak, že se na místo posledních osmi čísel dosadí „X“. Na základě provedené anonymizace IP adresy, nelze určit konkrétní fyzickou osobu.

1.4 Logovací soubory

(a) Při každé návštěvě webových stránek LCN PROJECT s.r.o. vyšle Váš webový prohlížeč informaci o Vašich uživatelských datech, které se založí do protokolových souborů, (serverového logovacího souboru). Datové přenosy, obsahují tyto údaje: datum a čas návštěvy webových stránek, IP adresa, URL navštívené webové stránky, původní URL (tzv. referrer), z jaké stránky jste navštívili naše webové stránky, množství přenesených dat a informaci o user agent zaslanou Vaším webovým prohlížečem (popřípadě i typ a verze prohlížeče a použitý operační systém).

(b) IP adresy jsou pro účely vyhodnocení ukládány výlučně anonymně. Vyhodnocování těchto souborů slouží k nalezení chyb a jejich odstranění, dále řídit kapacitu serveru a zlepšovat naší nabídku.

1.5 Cookies

(a) V rámci webových stránek používáme tzv. cookies. Jsou to textové soubory obsahující krátké informace, které mohou být při navštívení našich stránek uloženy do Vašeho počítače. V cookies jsou informace, které odesíláme na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Používané soubory cookies se nepropojují s dalšími informacemi, pouze v případě Vašeho souhlasu.

(b) Návštěva našich webových stránek není automatický souhlas k používání cookies, avšak při používání funkce nákupního košíku a objednávání produktů je možné pouze při povolení cookies.

(c) Cookies mohou být v počítači uloženy různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace. Jsou aktivní pouze během spuštěného webového prohlížeče, po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé („persistent cookies”). Tyto soubory zůstávají ve webovém prohlížeči do stanové doby, případně do manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies nepůsobí na technickou stránku počítače a neobsahují viry.

(d) Na našich webových stránkách používáme tyto cookies:-soubory cookies vyžadované k činnosti webových stránek, které jsou nezbytné k fungování webových stránek a našeho E-shopu, tzv. technické cookies (doba trvání cookies: 30 dnů) [LCN PROJECT];

– soubory cookies, ke zlepšování uživatelského dojmu a usnadňování prohlížení webových stránek. Jsou používány pro zlepšení nabídky našeho zboží (např. omezení zátěže,délka trvání návštěvy, funkčnost nákupního košíku, doba trvání cookies: 30 dnů) [LCN PROJECT];

– last click (pro ukončení práce s webovým prohlížečem, délka trvání: jednorázová návštěva webových stránek) [Google Inc.];

– session cookie (pro rozpoznání návštěvy webových stránek, délka trvání: jednorázová návštěva webových stránek) [Google Inc.]

– ever cookie (pro rozlišení mezi stávajícím a novým zákazníkem, délka trvání: maximálně 60 měsíců) [Google Inc.];V hranatých závorkách výše je uveden správce odpovědný za využití daných cookies souborů.

  1. Osobní údaje a jejich zpracování

2.1 Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

(a) Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

(b) LCN PROJECT zpracovává následující kategorie osobních údajů, které jsou nutné k dokončení objednávky: jméno a příjmení, doručovací adresa, telefon, platební údaje a e-mailová adresa.

(c) Vaše e-mailová adresa slouží jako Váš identifikátor a pro veškerou komunikaci. Na Vaši e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení objednávky a informace o zaslání, stejně jako informace, že je zásilka připravena k vyzvednutí.

(d) Osobní údaje mohou být rovněž použity pro marketingové účely (blíže viz bod 2.4).

(e) Při návštěvě webových stránek sbíráme data i za účelem statistik a jejich vyhodnocování.

(f) Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. logistické firmy, dopravci, banky atd. potřebné údaje k vyřízení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky. Aktuální seznam poskytovatelů dalších služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z Vašich osobních údajů: PPL CZ s.r.o Mail Chimp c/o ,The Rocket Science Group, LLC, Pošta bez hranic, Seznam.cz, Google Ireland Ltd., (adwords, Google analytics), Heureka Shopping s.r.o.,META (Facebook) (remarketing), META (Instagram) (remarketing), WebHosting Savana.cz s.r.o., Econmail.cz , s.r.o.,

2.2 Formuláře

Na webových stránkách www.karikatury.eu můžete využít v rámci své činnosti některé formuláře, pomocí nichž nám zašlete své údaje. V případě, že se jedná o osobní údaje, budou tyto údaje pro statistické účely vyhodnocovány, jen pokud dojde k úspěšnému odeslání údajů z formuláře. Zároveň budou pro statistické účely vyhodnocovány operace, které byly v souvislosti s vyplňováním formuláře zrušeny.

2.3 Zákaznický účet a nákup bez registrace

(a) Pomocí registrace si můžete zřídit zákaznický účet, který je zabezpečené heslem. Založením účtu získáváte přístup ke svým údajům; můžete nahlížet jak do svých údajů o dokončených, tak nedokončených objednávkách.

(b) Nákup je možný i bez registrace. V takovém případě dochází ke zpracování pouze těch osobních údajů, které jsou nezbytné v souvislosti s dokončením Vaší objednávky.

(c)Založením zákaznického účtu souhlasíte se zpracováním Vámi sdělených osobních údajů a informací uložené ve Vašem zákaznickém účtu.

(d) Kdykoliv můžete svůj účet vymazat a objednat si jako host.

2.4 Newsletter (obchodní sdělení)

(a) Pokud jste zasílání obchodního sdělení neodmítli, budeme Vám e-mailem zasílat newslettery.

(b) Pro odhlášení z odběru newsletteru můžete kontaktovat přímo naší zákaznickou linku. Zrušení odběru můžete také provést odesláním požadavku na náš e-mail.

(c) V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

2.5 Adresná reklama

(a) Proto, abychom mohli reklamu účelně přizpůsobit Vašim zájmům (např. v rámci zasílání newsletteru), využíváme Vámi zaslané informace a rovněž automaticky generované informace. K těmto informacím patří například informace o proklicích, jaké produkty jste si na našich webových stránkách prohlíželi, informace o Vašem počítači a internetové připojení, údaje získané z operačního systému a platformy, údaje o datu a času návštěvy naší webové stránky a rovněž jaké newslettery jste si otevřeli.

(b) S veškerými informacemi, které v souvislosti s adresnou reklamou o Vás získáme, nakládáme v takové podobě, abychom omezili rizika související se zpracováním Vašich osobních údajů.

(c) V případě, že si nepřejete dostávat adresnou reklamu, můžete ji kdykoliv odmítnout přes naši zákaznickou linku či e-mail.

  1. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1 Zabezpečení osobních údajů

(a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

(b) Přístup do zákaznického účtuje možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. LCN PROJECT nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, leda že by tuto situaci LCN PROJECT přímo způsobila.

3.2 Doba uchovávání

(a) Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je LCN PROJECT povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3.3 Práva subjektů údajů

(a) Kdykoliv můžete požádat o informaci ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů.

(b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

(c) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které LCN PROJECT potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

3.4 Kontaktujte nás

(a) V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@karikatury.eu,  nebo na adrese či telefonní lince + 420725606293.

(b) To samé platí pro případ, že máte zájem o přístup k informacím, které jsme o Vás prostřednictvím těchto webových stránek získali, nebo pokud si přejete tyto informace opravit, zablokovat či vymazat.

Kontakt: LCN PROJECT s.r.o., Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava ,tel: 725606293, e-mail: info@lcnproject.cz